Tarım Alanındaki Devlet Destekleri

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu destek sağlanarak tarım teknolojileri geliştirilebilir ve çiftçilerin faaliyetlerini daha etkin şekilde sürdürebilmesine yardımcı olunur. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım alanında bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi için hazırlanan projeleri desteklemektedir. Hazırlanan projelerin çiftçiler ve tarımsal sanayicilere de aktarılmasını sağlayan bakanlık, her yıl bünyesinde hazırladığı bir kurul ile tarım alanında öncelikli konular belirlemekte ve bu konulara uygun projeler için çağrıda bulunmaktadır. Özellikle teknolojik tarım faaliyetleri ile ilgili projelere destek verilmekte ve geri ödemesiz hibelerle gençlerin tarımla ilgilenmeleri teşvik edilmektedir. Proje başvuruları Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) yapılmaktadır. Bakanlık tarafında desteklenmesine karar verilen projeler ise TAGEM internet sayfasından ilan edilmektedir. Proje destekleri proje sahiplerine Ziraat Bankası aracılığı ile ödenmektedir. 

Türkiye’nin tarımsal faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarının doğru olarak tespit edilmesini sağlayan ve çiftçilerin ürün yetiştirilmesinden hasadına kadar verimli çalışmasını destekleyen Tarnet; tarımda sürdürülebilir gelecek için tarım teknolojileri ile ön plana çıkmaktadır. Verimliliğin artışı için tarımsal teknolojilerin öneminin farkında olan Tarnet, Ar-Ge faaliyetleri ile hem çiftçilere hem de tarım sektörüne destek sunmaktadır. 

Çiftçilere Verilen Hibe ve Destekler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmeleri, tarımsal faaliyetlerini daha etkili sürdürebilmeleri için hibe ve destekler sağlanmaktadır. Özellikle genç nesli köyde tutabilmek ve çiftçilikle uğraşmasını sağlayabilmek için verilen genç çiftçi kredisi dikkat çekmektedir. Çiftçilerin en çok rağbet ettikleri destek kredilerinden biri de hali hazırda üretim yapan çiftçilere verilen geri ödemesiz hibelerdir. Hibe destekleri için gereken şartlar Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından belirlenmektedir. Bunlara ek olarak Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi’nin iş birliği kapsamında verilen faizsiz ya da düşük faizli krediler de tarımsal faaliyetlerin desteklenmesinde önemli rol oynamaktadır. Gençlerin tarımsal faaliyetlerle uğraşmasını teşvik etmek amacıyla verilen genç çiftçi kredisinden 24-30 yaşları arasındaki çiftçiler yararlanabilmektedir. Krediden yararlanabilmek için üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. 

Tarım Destekleri

Tarım desteklerinden faydalanabilmeniz için tarımsal faaliyetlerde bulunmanız gerekmektedir. Çiftçilere ödeme yapılabilmesi için üreticilerin birtakım şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar arasında;

 • Çiftçi Kayıt Sistemi’ne üye olması, 
 • İl ve ilçe ziraat odalarına üye olması,
 • Çiftçi ekim yaptığı dikili alanın tapusu ve kira sözleşmesiyle birlikte yaptığı tüm faaliyetleri ziraat odasına bildirmesi, yer almaktadır.

Tüm şartlar sağlandığı takdirde çiftçiye yapılacak hibe ya da kredi desteği Ziraat Bankası aracılığı ile yapılmaktadır. Çiftçiye verilen hibe miktarı; ekilen ürünün cinsine, ne kadar alana ekildiğine ve ekilen ürünün miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir. 

Tarım ve Orman Bakanlığının Desteklediği Programlar 

 • Zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği
 • Yurtiçi sertifikalı tohum kullanımı ve üretimi desteği
 • Fındık bazlı gelir desteği
 • Organik tarım desteği
 • ÇATAK desteği
 • İyi tarım desteği
 • Tarımsal faaliyetlerde bulunan küçük aile işletmelerine destek projesi
 • Mazot, gübre ve toprak analiz desteği

30 Bin TL Faizsiz Finansman Desteği

Çiftçilere her sene faizsiz olarak 30 bin TL değerinde kredi desteği sunulmaktadır. Bu destek için Esnaf Kefalet Kooperatiflerine başvuru yapılmakta ve başvuru sonucu talepler değerlendirilmektedir. Olumlu olarak değerlendirilen başvurular Halk Bankasının onayını sunulur ve eğer bankada başvuruyu onaylarsa Halk Bankası tarafından çiftçiye faizsiz kredi desteği sağlanır. Aynı şekilde Vakıfbank da düşük faizli kredi vererek, çiftçilere tarımsal destek sunmaktadır.