GÜBREYİ NASIL VE NE ZAMAN KULLANMALIYIZ?

Bu sorunun cevabını gübrelerin verilme şekli ve gübrelerin uygulama zamanı olarak iki başlık altında göreceğiz. 1. GÜBRELERİN VERİLME ŞEKLİ Gübreler genellikle EL veya MAKİNE ile toprağın üstüne SERPİLEREK verilmekte ya da tohum veya bitkiden belirli uzaklıklarda olmak üzere çizgi halindeki bir BANDA veya bitki etrafındaki OCAĞA verilmektedir. A. Serpme Usulü gübreleme: Gübre, ya ekimden önce …

BUĞDAY VE ARPADA GÜBRELEME

1 BUĞDAY VE ARPADA GÜBRELEMETarımsal üretim için temel girdilerden biri olan gübreleme amaçlanan verim ve kaliteye ulaşmak için bitki besin maddeleri veya bitki besin maddesini içeren organik ve inorganik bileşiklerin toprağa ya da bitkiye verilmesi olup; esas beceri toprakta eksik olan bitki besin maddelerinin cins ve miktarlarını tespit ederek (toprak analizi yaparak) zamanında ve usulüne …

MAKRO VE MİKRO BESİN ELEMENTLERİNİN BİRBİRLERİ VE TOPRAK ÜZERİNDEKİ KISITLAYICI VE TEŞVİK EDİCİ DURUMLARI

1. GİRİŞ  Bitki besin elementleri toprak kimyasının en geniş ve önemli konularından birini oluşturmaktadır. Bu elementlerden bir kısmı bitkinin büyüyebilmesi ve gelişebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu elementlerdir, bir kısmı ise bitkinin büyüme ve gelişmesinde faydalı olan elementlerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde bitkiler optimal bir şekilde büyüme ve gelişme gösterebilmeleri için en az 17 bitki besin maddesine ya da elemente …

Çiftlik gübresinin tarımdaki önemi

         Ülkemiz topraklarının büyük bir bölümü organik madde bakımdan fakir veya yetersiz durumdadır. özellikle, İç Anadolu Bölgesi topraklarının organik madde seviyeleri % 1’in altındadır. Tarım topraklarına çeşitli organik materyaller karıştırılarak organik madde düzeyleri artırılmaya çalışılmaktadır. Ahır gübresi bol miktarda bulunması ve uygulama kolaylığı sebebiyle bunların başında gelmektedir. Ahır gübresi, büyük ve küçükbaş …

Bor ile diğer besin elementleri arasındaki etkileşimler

Burada antogonizme ve sinerjiye örnek olması için Bor ile diğer besin elementleri arasındaki etkileşimleri ele alalım: Bitki beslenmesinde önemli bir yeri bulunan borun N, Ca, Mg, Fe ve Mn ile antogonistik; P, K, S, Zn ve Cu ile de sinerjistik etkileşiminin olduğu belirlenmiştir (Gezgin & Hamurcu, 2006). Besin elementleri arasındaki etkileşimlerin gübre uygulamasında iki önemli meselenin sonuçlarını ve gidişatını belirlemede anahtar role sahip olduğu bilinmektedir. Bu iki …