Bor ile diğer besin elementleri arasındaki etkileşimler

Burada antogonizme ve sinerjiye örnek olması için Bor ile diğer besin elementleri arasındaki etkileşimleri ele alalım: Bitki beslenmesinde önemli bir yeri bulunan borun N, Ca, Mg, Fe ve Mn ile antogonistik; P, K, S, Zn ve Cu ile de sinerjistik etkileşiminin olduğu belirlenmiştir (Gezgin & Hamurcu, 2006). Besin elementleri arasındaki etkileşimlerin gübre uygulamasında iki önemli meselenin sonuçlarını ve gidişatını belirlemede anahtar role sahip olduğu bilinmektedir. Bu iki …